fortaug20ve5gen203

For tiden arbeides det med nye fortau ved trafostasjonen nederst i Dalabrekka - bakken.Greit nok,da det er endel fotgjengertrafikk bl.a. til skolen i Knudzondalen.Nå blir det vel enda større trafikk etter hvert,da ungdomskolen blir ferdig i dette området om en tid.(boa)

 

 

 

 

 

fortaug20ve5gen203

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her