deler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havet har kastet opp en del av en flytebrygge ute på Silkeputan ved Mastadbergan. Den har mest sannsynlig kommet fra andre siden av fjorden, fra Averøya. Her er det jo endel anlegg for turistfisket, og siden den er grønn kan den kanskje være laget for tyske fiskere ? (5.1)