gjerde2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intet nytt fra vestfronten, het det i kjente strofer fra første verdenskrig. Heller ikke er det noe nytt på by-siden av tunnelen. Noen "kailla" dro rundt med en hammer og ordnet med et gjerde, for det blir vel mye kyr som velter ut av tunnelen fra Averøya når  hullet er sprengt.( he)