tropper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det begynner å komme mer utstyr til å ta fatt på tunnelen på bysiden. Det er maskinene til K.A. Aurstad som nå gjøres klar til å fortsette arbeidet som gjentatte ganger er blitt utsatt. Bildet er tatt lørdag ute ved innslaget, og vi ser endel av søppeldeponiet i forgrunnen som skal flyttes bort før steinarbeidet påbegynnes. ( 13.jan)