sund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museene holder på med sitt. Enten det nå er å kappe opp  fyringsved av notheng folk har samlet inn penger til, eller som her; en gammel sundbåt som står på land. Denne er et trist syn, og absolutt ingen ting å vise fram. En sundbåt ble solgt i 1980 og heiset ombord i Hamburg-Linjens " Fjell" for å havne i Tyskland. Kanskje på tide å heise denne et eller annet sted snart også ?