bossdepot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da holder entrepenøren på by-siden på med å fjerne søppelet som ligger metertykt over tunnelinnslaget. To megastore gravemaskiner og dumpere holdt på tirsdag. De blander også grus i massen når den dumpes, og det så ut til å gå fort unna. Lagringsplassen er nord for det store kvernehuset på Hagelin.