skit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne i gjødselkjelleren på Kvalvåg gården ligger restene etter gårdsdriften før i tiden. Kumøkka ble kostet ned i kjelleren, og senere spredd utover slåttamark og lignende. Da det ble slutt på å drive med kyr; det må ha vært i slutten eller midt på 1950- tallet , ble dette lasset av kumøkk liggende. I dag er det blitt noe mellom sagmugg og spon av møkka, helt luktfritt.