coopskiltet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her røyk reklameskiltet til Coop Prix . Det stod i fred til brøytemannskapene utvidet veibredden til 10 m. Das war das!