radar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 meter vest for Vardetårnet kan vi se  fundamentet av en tysk Freya -radar . Dette var en radar som så fremmede fly, samt at den kunne skille mellom tyske og allierte fly som nærmet seg. Anlegget sto en tid etter kapitulasjonen, men ble fjernet relativt raskt. Brakkene til mannskapet var rett innenfor mot Vugga, og det bodde faktisk flere familier det er stund i bolignøden rett etter krigen.