heli2

 

 

Helikoptertrafikken på himmelen er jevn hele dagen. Svære helikoptre går i skytteltrafikk ute til feltene i havet. Noen holder seg til ut og innflygingsrutene, mens andre dundrer over bebyggelsen kanskje til forargelse for noen.