torsk_1Det er litt fisk rundt land nå.

Når det er sild i området, følger gjerne fisken etter. Det var både torsk, hyse ig sei å få på havfiskestanga, og noen fiskere hadde også satt garn utenfor Brunsvika. Torsken på bildet var så liten at den ble sluppet ut igjen.

 

storingMen denne ruggen ble med hjem. 6 kilo veide den, og var full av både lever og rogn. Vanskelig på få på stang, da den er fullstappet av sei og sild.

 

hiseFin hyse å få enkelte plasser også. Dette er en fin fisk til å lage fiskmat av . Tatt på en 300 gram sluk med et eller annet finurlig navn.

 

stangDen første stangfiskeren trosset kulden og sto på Revhammeren. Det ble dradd opp noen småsei der også.