stein_liteTunge steiner på kanten

 

 

Det er noen skikkelig store steinblokker som henger på kanten av  bruddet inn til tunnelen ute i Vågen. At de er 3-4 meter i alle retninger kan vel stemme. Noen ligger slik til at de må veltes ned i bruddet før de kan sprenges i stykker. En gravemaskin har på bildet tatt "helg" helt ute på kanten. Risikable greier dette, en kan jo aldri vite hvor dårlig fjellet er hva sprekker angår.stein_stor