hage_lSteindeponiet vokser

 

 

Steinmassene som blir tatt ut i tunnelinnslaget ute i Vågen vokser raskt. Nå er vegvesenet ikke kommet så langt med uttaket, men det blir svære masser når fjell sprenges i stykker. Det er planer om å forhåndslagre dette her ute før det kjøres til forlengelse av flyplassen. På et folkemøte ble det spurt hvorfor steinen ikke ble kjørt innover til Kvernberget med en gang; ytterligere opplastning og transport vil gi enda mer trafikk og ekstraarbeid. Vi kommer tilbake til dette senere.

hage_s

 

Det er vel umulig å få plass til all steinen i deponiet her. På et tidspunkt vil vel transporten foregå rett fra tunnelen.