s_katta_lEtter 17 år var det slutt

 

 

Som ultra-nasjonalt organ for Brunsvika og områdene her nord på Kirkelandet, meddeler vi nå at den fryktede Skomsøy-katta er sendt til de evige jaktmarker. Denne fryktinngytende katta som har vært velkjent her ute i vika, ble omtrent 17 år gammel. På sin ferd i livet har den skremt vettet av mang en turgåer som gikk søndagsturen sin i ro og mak.Etter det vi vet ,er det anskaffet ny katte nede ved sjøbodene i Brunsvika.Der skulle den nye få det bra hva fisk angår.

s_katta

 

Ingen tvil hvem som regjerte i Brunsvikveien i mange år.(Foto: Boa)

 

katt_frimerke

 

  Da Skomsøy-katta var 14 år kom det ut et lokalt frimerke i Brunsvika.