tre_lKystlandskap ødelegges

 

 

Skogen i Karihola,som ble plantet på må-få i begynnelsen av 1970 tallet, har nå tatt overhånd. Store områder av friområdet er nå  "forpestet" av sitkagran. Enkelte trær i dalsøkkene nærmer seg 15-20 meters høyde, og mange områder virker innestengt. Plantingen av slike hurtigvoksende trær med storparten 1,5 meters mellomrom, har ødelagt Karihola som kystlandskap mener mange.

tre_s_2

Skogen plantet i 1970 årene begynner nå å bli vel tett. Store området i friluftsområdet er ikke tilgjengelig på grunn av tett gran og buskfuruskog.

tre_s_hr

Fra enkelte hauger er det snart umulig å se noe som helst.