sug_lKommunen investerer

 

 

Kommunen har ivestert i en flott ny spylebil. Den har 180 meter slange som kan spyle ut tett kloakk,i tillegg til at den har kamera som kan filme inne i rørene og legge filmen på DVD plater. Det kommer også datautstyr over avløpsledningene i byen som letter arbeidet med å finne feil. Det er en Scania med de mest moderne tekniske løsninger som er valgt.
sug_s
Per Arnt Halvorsen skal betjene den nye bilen.

 

sug_s_2
En mobil stor spyler er også kjøpt inn der det er vanskelig å komme til.