sverd_lRiksantikvaren stopper prosjektet

 

 

Problemene for Averøytunnelen på bysiden fortsetter. Riksantikvaren har nå stoppet hele prosjektet i Vågen fordi det er funnet deler av en atgeir( spyd) av jern i området. Det er kjent at området har boplasser fra jernalderen, og at innslaget nettopp ble flyttet litt lenger nord av den grunn. Arbeidere som rensket sidene i innslagsområdet  kom derimot over en gjentand for noen dager siden, og Riksantikvaren ble varslet. Nå er altså prosjektet stoppet med umiddelbar virkning.Informasjonsjef i vegvesenet, Wiggo Kanck sier at de er pliktet etter norsk lov å varsle om oldtidsfunn, og vet ikke hvor lang tid utgravningene vil ta.

sverd_s

Olav Kaldhusseter i Mesta med jernredskapen som er funnet .Jernalderen er perioden fra 500 f.K til 1030 e.Kr. Funnet er meldt til Riksantikvaren som allerede har stoppet arbeidene fra lørdag .

 

sverd_pil

 

Funnstedet er her til venste ved innslaget og ble gjort for en tid siden.

 

sverd_tudd
Arkeolog David Tuddenhan fra Vitenskapsmuseet i Trondheim(t.v) og Pål Nymoen fra Riksantikvaren studerer rapporten om funnet på anleggskontoret på Hagelin på fredag.Det er nå beordret full stans på bysiden grunnet utgravninger av jernalderfeltet ved tunnelen.