anker_lFortøyningsanker i Brunsvika

 

 

Frank Karlsen tok opp ankeret sitt ved Wirum-brygga på lørdag. Mange steiler vel her grunnet kulturminneloven og skipsfunn, men dette er et fortøyningsanker som tilhører eiendommen.Tidligere var det en jernbøye her, men den sank i omkring 1970 og ligger et stykke unna.
anker_under
Her er ankeret på vei opp fra 10 meters dyp.

 

anker_lov
På trygg grunn. Det var Svein Olaf Angvik som hjalp til å ta opp ankeret utenfor brygga. (Foto: Frank Karlsen)