sole_lLitt om Soleim-huset

 

 

Av Yngve Soleimsol_i_l

 
 
 
Ca 1896          Huset ble såvidt vi vet bygget, og første eier var en herre med navn Johan P. Eide.  Myra ble etter hans arv gitt til "Det norske Missionselskap".
sole_s
 
1908                Min oldefar kjøpte huset av "Det norske Missionselskap"  (Urmaker Peder Larsen Soleim 1836-1925 g.m. Elen Catharina Soleim, f. Meldahl 1833-1915)
1925                Bestefar overtok så huset (Urmaker Johan Soleim 1869-1955 g.m. Lydia Soleim, f. Bøe.1870-1950)
 1958                Far ble eier av huset.  (Siv.øk. Einar Soleim 1910-1974 g.m. Astrid f.Winther 1918-1988 .  Fire barn: Ossur f.1942, Annebjørg f.1943, Øystein f.1949 og Yngve f.1952).
sole_bak
 1987                Min bror Øystein overtok huset.  Siden 2000 har huset vært tilholdssted for Myra familiebarnehage (leier).
 Øystein er altså fjerde generasjons ”Soleim-eier” av huset.  I følge vår far bodde det på det meste 14 menensker i huset (familiemedlemmer og urmaker-svenner).Helt fram til 1980-årene ble matrikkelnummeret brukt som postadresse.  ”Myra 1222” var nok bedre kjent enn den nåværende adresse i Hagbart Brinchmanns vei!