hoel_lMysterium på Ba

 

 

Til våre mange lesere på Averøya må vi spørr ka som er skjedd innfær Ba. Tett opp fær samvirkjelaja é en tédragels skjedd. Vi lure på ka som har gått fær sé hér ?Da é det bare å komma med tilbakemelding hvis ingkvainn hé shitt eiller hault om sa greioin hér. Det hé ikkje stått noe i avisa om ta hér, så eitt bilde hadd gjort sé.
hoel_copp
Stort mysterium fær påske oppfær samvirkjelaja på Ba. Ka ?

 

hoel_laav
Kainn hé bårre sé åt ne-fær veia. Vet du Atle ?