haug_lBoligselskap lukter på haugen

 

 

Arkitektkompaniet Slyngstad & Husby A/S har på vegne av Blinken Invest søkt om endret arealbruk for haugen mellom Storskarven og Skytterlaget. Søkeren angir at området egner seg for boliger, og at det er mangel på sentrumsnære tomter. Rådmannen legger inn ifølge dokumenter at det frarås bygging her grunnet friluftsområde og landskapselement. Det blir befaring 17.april kl 18.00 til området. De som er interessert kan vel møte fram.
haug_s2
Det er oppe på haugen her saken gjelder. Så får vi se hvordan utfallet blir til slutt. 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her