abw_lOm 15 cm kanonen

 

 

For krigshistorieinteresserte nevner vi at Kvalvik fort er heldig som har fått tak i en 12 cm belgisk orginalkanon som tyskerne brukte der 1943-1945. Den 15 cm kanontypen som står ved nordre ammunisjonsbunker, har ikke vært i bruk her eller i Kristiansund forøvrig. Bare nesten. Disse 15 cm-erne var til bruk på ubåt og torpedobåter, men det hendte de ble satt i festning på land. Karihola-typene fantes blandt annet på Lista og på Skrova i Vestfjorden.

abw_wh

 

Slike står på Kvalvik og fortet på Ergan i Bud. Tyskerne hadde ikke slike på noen av fortene her, men en slik var klar for montering i Karihola i 1945. 

 

abw_1914

 

Stemlet bak på kanonen viser det er en Krupp fra 1914. De tre 15 cm i Karihola hadde en litt annen betegnelse og var bygd ved samme verk i 1916, altså fra første verdenskrig.

 

abw_15_kari

 

Her er derimot 4. kanonen i Karihola klar til å settes på plass.Dette er kanontypen vi finner i dag på Kvalvika. I Karihola skulle denne benyttes som lyskanon d.v.s. at den skulle skyte lysgranater som belyste målet. Disse skulle falle ned i fallskjerm, slik at det sammen med lyskasterne ville belyse mål for direkte beskytning om natten.For de spesielt interesserte ser vi midtre 15cm kanon kamuflert på haugen bak.(Foto:Dag B. Mjelde/boa)

 

abw_krupp
Byggeskilt på slik Karihola-kanon som som også står på Kvalvik Fort. S.K L 45 betyr at 15 cm må ganges 45 ganger for å få løpslengden (6,75 m) M.P. L betyr på fagspråket Marine pivot lavett, altså til bruk på fartøyer.  

 

 

155_cm_aure

 

Vi tar med 15,5 cm kanonene fra Aure-Melland. Slike stod på Ergan i Bud. Det har de ikke fått tak i , og lite trolig er vel det i framtiden. Derfor er de heldige på Kvalvika.

 

abw_halse
Fra fortets dag 2006. Pensjonert kystartilleristbefal Olav Halse fra Tustna forteller Håkon Bloch (t.v)og Bjørn Ove Angvik en læresetning i tysk avstandsmåling fra batteriene under krigen.Det var bare ikke å skyte på må-få .Han kommer til fortets dag i år også og vet alt om kystartilleriet.( Foto: Wenche Horne)