rar_lRar gås observert

 

 

Disse tre gjessene ble observert lørdag morgen i fjæra på Nordmøre. Har noen av leserne peiling på hva dette er for noe? Vi kan ikke huske å ha sett noe slikt i vill tilstand. De var veldig sky, og gikk fort vekk utover leira.
rar_st
Ikke all verdens foto i farten, men hva er nå dette som marsjerer i fjæra?
Oppklart

 

gravand
Fra Nina Sigbjørnsen og Oddbjørn Schjevling får vi vite at dette er en gravand, også kalt praktand. Det er en overgang mellom gjess og ender. Den holder til på mudder i fjæra hvor den filtrerer snegl.Vanlig i Norge der det er slike langgrunne fjæreregioner. Utbredelse er fra Svenskegrensen til Sørlandet,men lite på Vestlandet. Fra Sunnmøre og nordover til Finnmark er den ofte å se. Trekker til Nordsjølandene om vinteren.