bus_lKjører forbi.......

 

 

 Av: Roger Naas

Ja, du må ikke stille deg her og tro at bussen kommer. For da blir du nok stående lenge vil vi tro. Dette buss-skuret som er plassert like nedenfor Braatthallen, fungerer som røykeskur for elevene ved Kristiansund videregående skole. Det har seg slik at det er totalforbud mot røyking både ute og inne på selve skoleområdet. Men problemet var at der elevene fikk lov til og ta seg en blås, var det heller dårlig beskyttelse mot nedbør og vind. Derfor gikk skoleledelsen til anskaffelse av er leskur. At det ble et buss-skur var vel heller litt orginalt synes mange. Men skuret er der, så gjerne stå der, men ikke vent på bussen.
bus_s
Her kjører alle busser forbi.Dette er bare et røykeskur for elevene. (Foto:Roger Naas)