mang_lBrinchmannsveiens skilt

 

 

Av en merkelig grunn mangler det gangfeltskilt i den meget traffikkerte Brinchmannsveien fra rundkjøringen og oppover mot brua inn til Karihola. Det er skilt i resten av veien oppover mot Myra, men her er det altså fraværende. I og med trafikken og masser av barn som skal til skolene her i området, er det nødvendig at trafikkansvarlige i kommunen ser på dette straks.

mang_bil

 

På bildet her er det to store overganger for gående , men skilter er ikke å se. Det er en enorm trafikk i denne gaten, så dette må vel ordnes. Vi sender ballen veidere til kommunen.

 

mang_moto
En av overgangene er ved busslommen her i krysset Fredriciaveien-Brinchmannsveien. Gatemerkingen blir også fort slitt her av de tusener av biler som kjører her hele døgnet.