mur_liteDet fikses ved småbåthavna

 

 

Det er nå maskin på plass for å reparere steinmuren som skled ut i sjøen for en tid siden. Etter det vi forstår var det dårlig grunn som gjorde det slik at deler raste ut.
mur_s
Det har vært åpent sår i muren i lengere tid, men nå holder Mekvik Maskin A/S på med å reparere muren som er tett ved fórkjøkkenet og småbåthavna. 

 

mur_eddy
Det er Eddy Gjengstø som holder på med arbeidet nede i Vågen.