mask_liteSkal på opplæring...

 

 

Det skjer mye i kommunen om dagen, ikke minst hva anskaffelser av utstyr til drift angår. Det blir vel også snart sammenslåing med Frei kommune, noe som kan bli fruktbart for begge parter. Iallefall nevner vi at det er innkjøpt en ny borerigg som står ny og fin ute på anleggsområdet ved verkstedet. Halvannen million har den kostet etter det vi har hørt.

mask_stor
Ketil Røsand skal på opplæring av den avanserte boreriggen.