dala_lLenser prøvd ved Dalabukta

 

 

Tekst/foto Knut Remi Larsen
MS "Stril Poseidon", som er av typen Search and Rescue Vessel, hadde onsdag ettermiddag trening i bruk av lense for mekanisk oppsamling av olje på havet. Dette fant sted utenfor Dalabergan.Med på denne øvelsen var også et slepefartøy.Før eller siden kan det bli bruk for slike tiltak. Oljevirksomheten i byen betyr økt skipstrafikk. Bra noen er føre var også her utenfor Kristiansund. 
dala_tele
Her er lensene bragt på havet. En mindre slepebåt var også med på øvelsen.

 

 

dala__s
"Stril Poseidon" med utstyr utenfor Dalabukta onsdag ettermiddag.