dre_kiteKulene hagler fra en leser!

 

 

Av Roger Naas.

Etter at Tidens Krav ved et par anledninger har fått innlegg om en Audi I Brunsvika som har rast rundt og skutt måser fra takluken,passet det godt at vi skrev om at måser er luftens rotter. En leser har innlegg lørdag om at dette omtrent er redaktøren i BN sitt verk ut fra artikkelen vi skrev.Bra den! Vi takker også for ros, og kvitterer med denne:

dre_avis

 

dre_s
Nå skal all måse ned fra himmelen i Brunsvika!!! God helg til alle.