ea_liteLitt fra holmene

 

 

Egglegging har begynt ute på holmene i Brunsvika. På Eaholmen var det egg i mange stormåse og svartbakreir. Ute på disse holmene hekker det flere sorter, men mest vanlig er fiskemåse,ærfugl, svartbak, tjeld og stormåse.
ea_skit
Slik ser det ut i stormåsens og svartbakens rike for tiden ute på Eaholmen i Brunsvika.

 

ea_egg
Til venstre et stormåsereir og faktisk et ærfuglreir til høyre. Dette er egentlig litt tidlig for ærfuglen, og så var det bare ett reir av den sorten her ennå.

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her