steen_lArbeidet går unna

 

 

Det er blitt en anseelig mengde med stein i deponiet på Hagelin etter at sprengningsarbeidet i tunnelen har kommet i gang for fullt. Salvene kan godt merkes i hele området, og det er vel drevet en 50-60 meter innover i den norske gråfjellheimen på bysiden.
steen_s
Steinmassene går nå høyt over taket på gjenbrukshallen, men dette er bare begynnelsen. 600 meter er sprengt ut på Averøya, og over 10 % er dermed unnagjort .