tare_lMye tauverk i sjøen

 

 

Av Roger Naas. 

Folk som kom kjørende lurte sikkert på at det lå tare på veien nede i Brunsvika. Det er så mye tauverk og gamle båtutlegg at de som dykker har begynt å kappe løs og få ryddet sjøbunnen.

tare_s

 

Frank Karlsen (t.v) og Bjørn Ove Angvik har tatt opp en 20 meter lang trosse som var festet i et lodd og som lå og fløt i overflaten. Kommunen har lovt å hente alt skrot som hives på land.