bor_lHåpløst prosjekt?

 

 

Det er litt som skjer på den gamle damptråleren "Borgenes" for tiden der den ligger og ruster Hjelkremkaia i Vågen. Livet ombord er ikke av menneskelig art, men planter og dyr trives.En stiftese prøver å skaffe penger til totalrenovering av tråleren, men dessverre har de ikke fått bevilgende myndigheter med på laget.
bor_hestehov
Dette er fra dekket på "Borgenes" tidligere i vår. En hestehov titter fram.

 

bor_skip

 

Tråleren er den siste damptråler som dro trålen opp på siden. Bygd i 1942 som millitært fartøy i Canada. Ombygd til tråler i 1947 og var i drift til 1973. Reddet i siste lit i 1989 halveis nedsunket. Egentlig er vel båten å betrakte som et vrak, mener vi.

 

bor_loevetann

 

Dekket er råttent, og rusten har tatt tak over alt. Løvetannen trives selvfølgelig. Det er snakk om 20 millioner, eller var det 120 millioner for å restaurere båten har vi hørt. Hvis dette prosjektet skal lykkes, må det ytes nidler fra sentralt hold. Spørsmålet er om dette er et alt for kostbart prosjekt. 

 

bor_gress

 

Bildet taler for seg selv.

 

bor_egg
Som flytende fuglefjell egner den seg vel som før stålormen tar hele båten. I alle fall har en stormåse funnet reirplass helt fremme på "Borgenes"