ell_lUtsikt fra Karihola

 

 

Det er mye som tyder på at tunnelen på Averøysiden omtrent er på nivå med strandlinjen i Øksenvågen. Arbeidet går framover med cirka 50 meter i uka på Averøya, og ledelsen sier på hjemmesiden til Vegvesenet at de skal være i mål til fastsatt tid.
ell_s
På Averøya ser vi steinmassene og anleggsområdet . I forgrunnen hus i Notveien i Karihola. Det er rart det blir kjørbart med bil under fjorden, men det skal bli en lettelse for mange i samfunnet.(boa)