mo_lAsfaltering på gang

 

 

Kokkolaveien skal asfalteres. I denne forbindelse holder kommunen med på å skifte kumlokk i veien. Komlokkfundamentet er justerbart opp og ned, slik at de kan tilpasses det nye dekket som kommer om en stund.

 

mo_s

 

Det er Kristian Berg (t.v) og Morten Linge som holder på i Brunsvika med arbeidet.

 

mo_lokk
De nye gatekummene er avrundet slik at brøyteskjær ikke tar tak og river opp hele arrangementet. Dette har hendt på gamle kummer under brøyting .