tann_lFra Handelshuset i Vågen

 

 

Handelshuset Patrick Volkmar har er vegg med gammel emballasje inne i lokalene. Her stod det faktisk noe som heter løvetannbrus. Tror dette var noe Oscar Sylthe i Molde produserte på 1970 tallet for å utslette ?
tann_s
Denne brusen var sikkert bare beregnet på kristiansundere. I alle fall sier flere lesere at  Nordmørsposten serverte slik brus under diverse framstøt på slutten av 1980 tallet. Np hadde også løvetannen som et varemerke, og da passet vel denne brusen, som faktisk i tillegg smakte godt.