jern_lFra krigstiden
Tekst/foto. Jarl A. Røbech 
Fremdeles ligger det en del etterlatenskaper fra krigens dager og slenger i naturen ute i Kariholaområdet. Dette burde ha vært fjernet for lengst! Kanskje rette instans i Kristiansund kommune kan ta en liten sjekk, og sørge for at skrapet fjernes? Skulle ikke være noen problem å kappe eller skjære opp dette i mindre deler. Enkelt å komme ganske nært med en liten pickup eller varebil. Dette ligger rett nedenfor kanonstillingen som ligger på toppen ovenfor "Laksvågen-bukta".
jr_2
Enda ligger skrot fra krigen i naturen skriver innsenderen.