san_lDugnad i badestranda

 

 

De som bor i Måseveien 20 og der omkring, gjør en stor innsats med å holde områdene ryddig og rene. Forleden hadde de dugnad på å ta opp tang og drivgods. Kommunen satte en traktor der og forsvant. Det ønskes litt mer fra kommunens side i og med alt arbeid som blir gjort ved hjelp av dugnad.

 

san_s
Her er flere hundre kilo kastet opp på hengeren. Da dette er en kommunal badestrand, vil de som bor her at veien med gjøres tilgjengelig for rullestol. Stol er prøvd, men det viser seg at bakken er for bratt. Likeledes skulle noen lass sand eller annet brukende vært tilkjørt.