vev_lArbeid begynt

 

 

Arbeidet med å skifte stolper og å legge luftspennet i bakken, er begynt i Brinchmannsveien. Det er Storvik Maskin fra Eide som gjør gravingen her, og de har arbeidet for Neas i 12 år med slike oppgaver.

 

vev_s
Kai Hansen (t.v) og Svein Strand holder på her ute i gatene. Storvik Maskin har to gravere og to lastebiler i graveoppdrag i byen ,sier de til BN.