bomb_lBrannpumper

 

 

Brannvesenet i Kristiansund prøvde to mobilpumper de har stående på en utrykkingshenger tirsdag kveld. Slike mobile pumper ble i sin tid anskaffet til erstatning for brannbåten "Slukk II" som gikk ut av tjeneste i 1980-årene. Tirsdag ble pumpene heist ned på en arbeidsbåt dykkerklubben bisto med og startet opp.

 

bomb_baat

 

Pumpene ble heist ned på en lekterlignende båt tilhørende dykkerklubben. Pumpene var her nettopp løftet på land i krana for beredskapsbåtene på Nordmørskaia.

 

bomb__julius

 

Julius Loennechen(t.v) er heime på ferie og tok i et tak. I regnklær Stig Johansen fra dykkerklubben og Jørn Ørjan Jensen fra brannvakta.

 

bomb_nora
Lille Nora Helen på 18 måneder var med pappa Torbjørn Sagen som er varabrannsjef i brann og redningsvesenet. Har er faktisk brunsviking blitt og bor i Vinkelveien.