ala_lBrannvakta ordner ut

 

 

Den største utrykkingsbilen til brannvesenet var ute i Karihola på noen adresser tirsdag kveld. Mange reagerer når  denne bilen kjører inn i et boligområde, men denne gangen var det ikke i noe brannmessig ærend.Det hender mannskapene må bruke denne bilen, hvis ordonnansbilen er ute på annet oppdrag.

 

ala_folk
Jens Blakstad (t.v) og Espen larsen var ute og plasserte trygghetsalarner. Brannstasjonen kan også ta imot brannalarmer, innbruddsalarmer o.s.v  fra private. De har døgnbemannet sentral, og det er like greit å koble seg på til noe lokalt hvis det er behov for det. Spørsmål kan rettes til alarmsentralen som har telefonnummer 715 74 250.