rak_lTo prøver onsdag kveld

 

 

Kl 22.11 onsdag lokal Brunsvika-tid ble det foretatt en prøve med en slags rakett i fjæra eller haugen nord for renseanlegget i Myra. Under særdeles kraftig lyd av rakettmotor, ble det utført nok en påfølgende prøveoppskyting Kl 22.17. Rakettene hadde kun drivladning og ingen eksplosjon skjedde oppe i luften. Hensikten med disse prøven er ennå ukjent.

 

rak_s

 

Brunsvikanytt var tilfeldigvis i annet ærend ute i Storskarven og fikk slengt av dette fotoet. Rakettene gikk ca 200 meter høyt og skremte opp all måse i Brunsvika. Er det hjemmelagede raketter som er prøvd, så det ut til at oppskytningene var vellykkede.

 

rak__omr
Bak haugen her (Mastadhaugen)  var det rakettene kom fra.