rens_lFeil lørdag

 

 

Silanlegget for avløpsvann fra Brunsvika og Karihola i Havgapet var ute av drift en stund lørdag. En feilmelding hadde kommet inn til vaktsentralen på brannvakta der slike anlegg overvåkes.

 

rens_s
Her siles all kloakk for tørrstoff fra Brunsvika og Karihola. Visstnok var røret  som leder masse ( på veggen bak) gått tett. Men to fra kommunen fikk det i drift igjen.