katz_lLitt annerlades..

 

 

Denne lille plakaten hang utenfor Citrus søndag. Ordlyden er litt på skeive, men forståelig nok. Her har vi med en funnet kattunge å gjøre (som vanlig)
katz_s