brigg_lKlippfiskbrygga

 

 

Tekst/foto: Frank Karlsen

Endelig er milepæl "Fasade Syd" nådd. Fasaden møt sjøen på klippfiskbrygga i Brunsvika er nå restaurert og tilbakeført til hvordan den så ut etter den omfattende ombyggingen i 1920/21. Etter utallige timer, fordampet kapital, blod, svette og bannskap er denne delen av brygga omsider ferdig.

 

brigg_foer

 


Bærende konstruksjoner er i årenes løp blitt fjernet da porten i første etasje ble for smal og bæresøyler tydeligvis bare var i veien... År uten vinterporter og tett tak førte til vanninntrengning med omfattende råte- og mottskader som resultat. Etasjeskiller i andre og tredje etasje var råtne og kombinert med manglende bæring hadde brygga begynt å få tydelig sig ned mot sjøen. Siden 2004 er brygga møysommelig blitt jekket opp og bærende elementer reparert. I fjor ble fasaden og heishuset totalrestaurert og identiske kopier av vinduene ble satt inn der de gamle hadde gått i oppløsning. Det måtte en snekker av den gamle garde til for å få til dette. Heimstad snekkeri på Liabø laget tro kopier baser på gamle råtne maler.

Siste arbeidsstykke og kronen på verket var montering av tømmerfendere på bryggas bærekar mot sør.

Som en advarsel til andre potensielle entusiaster kan det opplyses om at Bondevik II regjeringen i sin visdom (med støtte fra FrP) fjernet skattefradraget for eiere av vernede bygg i 2005. Det vil i praksis si at alle eiere av slike bygg er forpliktet til å holde de i stand, men uten noen form for støtte eller MVA/skattefradrag. Etter omleggingen av skatteloven kreves nå kommersialisering av slike bygg for å få skattefradrag for restaurering/vedlikehold. Det vil med andre ord si at en som bygger om en slik bygning til leiligheter/utleie får skattefradrag, mens en som sørger får å beholde den som den var ikke får det...

 

brigg_etter
Vi tar av oss hatten for Frank Karlsen,: dette ble kjempeflott.(red anm) 

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her