sten_lEt av de eldste her

 

 

Da er riving begynt av det gamle Stene-huset i Kokkolaveien. Det er bygd antagelig rundt 1880, og ble kjøpt opp av Trio-hus i fjor. Nå kommer det 4 rekkehus her snart.

 

sten_s

 

En gravemaskin har her fjernet påbygget som ble bygd tidlig i 1970 årene.

 

sten_utsikt

 

Dette var sikkert engang en fiskerbolig som ble flyttet til Brunsvika. Slekta som eide huset synes det er trist at det nå rives vekk fra miljøet.

 

sten_eva
Per Angvik og Eva Tranø stanset opp og så på maskinene rive ned huset. De synes at det var litt uvirkelig. Per har kjent de som bodde der siden lenge før krigen.