red_l40 NM av land

 

 

En skøyte på tur langs norskekysten fikk problemer langt ute i havet, tilsvarende 4 gang lenger ut enn til Grip lørdag. De fikk varslet om at hydraulikken på roret var i ustand, men visste ikke hvor de var. Et helikopter fikk oppsporet posisjonen, og en supplybåt kom først fram rett før redningsselskapets "Det Norske Veritas"ankom fra Kristiansund.

 

red_inn_vaag

 

Redningsskøyten kommer inn med havaristen i 19 tiden lørdag. Da hadde de assistert  båten fra kvart på 10 formiddag, altså i 9 timer. De var langt ut i havet denne gangen.

 

red_pol

 

Politiet var rutinemessig og sjekket papirer og lignende.

 

red_sjef

 

Skipssjef Fred Hansen på "Det norske Veritas" skriver rapport. De dro ut kl 07.50 , så det ble en lang seilas med havaristen.

 

red_rolland

 

Alltid når noe skjer på havet er det interessant for sjøfolk. Her er kaptein Jan Erik Rolland fra Brunsvika ombord i redningsskøyten for en prat.

 

red_bourbon
"Bourbon Topaz" hadde sleper ombord i "Veatind"noen minutter før redningsskøyten tok over.