chr_lR/S "Christiansund"

 

 

Redningsskøyte nr. 16, "Christiansund" fra 1901 har blitt en staselig båt og en flott ambassadør for byen. Mandag kveld ble den observert ute i Ravnefjorden noen nautiske mil av land i fin seilas i nordøstbrisen.

 

chr_talg

 

Her tar venneforeningen seg en tur.I bakgrunnen Smøla, der den nettopp seilte i alle fall i 1911-14 og passet på fiskere langt ute i havet. Det er kulturhistorie på høyt nivå istandsettelsen av en slik båt. Ære til alle som har stått på.

 

chr_nordsd
Helt stille for seilføring siger skuta gjennon Nordsundet. (Foto: B.O.Angvik)