tun_lHar nådd Laksvågen

Det går riktig så bra med tunneldrivingen fra bysiden. Det er få problemer, men noen har klaget på endel støy fra anleggsområdet. Vel, det er stein det arbeides med.

 

tun_steinskiller

 

Det blir litt bråk av slikt, men det er utarbeidet støyutredning for driften, og det viser seg at støyen fra anlegget ligger innenfor normen. Her er en steinsorterer i aksjon, dette er ikke knuseverk som vil bråke veldig mye mer enn dette. Gleden for beboerne er at det vurderes å knuse massene på Kvernbergmyra.

 

tun_3_folk

 

Pressen ble informert om støyutredningen på torsdag.Fra venstre Rune Sigmar Lien, avd.leder Mesta, Kåre Ingolf Karlsson, byggeleder tunnel Statens Vegvesen og Hallgeir Brudeseth prosjektleder for tunnelen.

 

tun_stoeikart

 

Det er laget kart over støyen som over tid kan forventes i området.

 

tun_hagelinvei

 

Støy og ulemper ligger mye i transporten av steinmassene. 11 semitrailere er i aksjon. 20-25 lass pr. bil pr. dag kjøres. Her er det satt restriksjoner ved skolestart og rushtrafikk. Ytterlige kjøretøyer er ikke vurdert å settes inn grunnet belastningen av miljøet.

 

tun_kart

 

Så langt er tunnel-karene kommet, 70 meter under Laksvågen.Det sperenges ikke mellom kl 22 og 06. Om 3 uker blir det full drift hele døgnet. Folk merker at det arbeides, og det rister to-tre ganger om dagen, men ser ut til å ta dette fint. Helikoptertrafikken er mye verre sier noen her ute i Karihola-Brunsvika.

 

tun_robechhus

 

Her under det røde merket, 70 meter ned i fjellet holdes det på for fullt. Rare greier igrunn. Til og med "tyskern" hadde vel blitt imponert av slik framdrift.

 

tun_1974
Vi sper på med dette bildet som viser stedet der det blir full døgndrift .90 meter ned her skjer dette. Forøvrig var Karihola slik en gang(1974) Nå er hele området her forpestet av en idiotisk skogplanting som ansvarlige skulle ha vært banket for.

 

 

tun_laksfolk

 

Heidi Welde (t.v),Berit og Eiulf Møllegård så ut til å ta all risting med fatning ute i Steinbiten og Laksvågen. Men meislingen med maskin høres langt over kl 24, men er vel av forbigående art, sier de.

 

tun_maaler
Statens Vegvesen satte i går opp vibrasjonsmålere bl.annet i Laksvågen 19 og 21 sier Eiulf Møllegård som er nabo. Tunnelen vil komme rett under her om kort tid. Det har kommet inn skademeldinger etter spregninger, deriblandt fra KBBL i Karihola, men byggelder Karlsson i SV sier de har tatt høyde for dette, og vil ordne opp hvis så har skjedd.