knu_lForsøk på brannstiftelse I dette huset i Hagelinveien har kommunen ordnet i stand etter beste evne etter hvert som elementene har knust og herjet som gale. Huset skal rives grunnet tilførselsveien til tunnelen.

 

knu_persene

 

Inventar er knust og vandalisert. Her er takken for gratis husvære betalt av oss.

 

knu_brann

 

På to plasser er huset forsøkt påtent.

 

knu_vask

 

En vask er knust på golvet.

 

knu_vindu_bn
Vinduer i dette huset har vært knust i lang tid. Kommunen har reparert. Nå blir det altså revet snart.